Раціональне застосування хорошого матеріалу: дуги BioForce | Orto-Line
2022

05.10.2018

Раціональне застосування хорошого матеріалу: дуги BioForce

Упаковка дуг BioForce Plus
Упаковка дуг BioForce Plus

У цій статті буде описано та проілюстровано раціональне використання неперевершеного ортодонтичного продукту – дуги BioForce.

Дуга BioForce – це супереластична нікель-титанова дуга із пам’яттю форми, яка генерує сили, що постійно наростають з передньої до задньої ділянки зубного ряду, і все в одній дузі.

Завдяки цьому дугу BioForce можна вигинати та активувати так, що вона створюватиме незначні сили при вигинанні в ділянці фронтальних зубів, які є малі за розмірами, та поступово наростаючі сили в напрямку до задніх зубів.

З 1970-х років, коли нікель-титанові сплави почали застосовувати для виготовлення ортодонтичних дуг, останні стали більш складними та придатними до використання у різноманітних складних клінічних ситуаціях, в основному завдяки своїй значній гнучкості та пам’яті форми. Боротьба між виробниками за створення найкращої дуги призвела до перенасичення ринку так званими «розумними дугами». Різниця між різноманітними продуктами, які вироблялись численними металургійними лабораторіями в межах окремих держав та на міжнародному ринку, була несуттєвою. В деяких випадках до складу сплаву вводили невеликі кількості міді [Cu], цинку [Zn] та благородних металів [Pd, Ar].

Однак, основна відмінність полягала у тому, як відбувалось виготовлення дуги, або, більш конкретно, які етапи нагрівання та охолодження сировини використовувались у виробничому процесі. Всі ці дуги володіли підвищеною еластичністю, внаслідок чого вони були названі «супереластичними», дією менших сил при певному ступені вигинання та чудовою властивістю зберігати початкову форму. Це означало, що, незалежно від того, наскільки сильно була здеформована дуга, вона завжди поверталась у свою початкову пасивну форму, або конфігурацію.

Одним із недоліків цих дуг була надмірна шорсткість їх поверхні, яка призводила до збільшення тертя при ковзанні. В дугах BioForce цю проблему було вирішено шляхом проведення іонної імплантації, що дозволило модифікувати поверхню дуги без здійснення негативного впливу на її унікальні супереластичні властивості. Під час іонної імплантації іони нітрогену заміщують іони нікелю, розміщені у верхніх шарах матеріалу, внаслідок чого на поверхні дуги утворюється нітрид титану. Дуги BioForce з технологією IonGuard® демонструють значне зменшення тертя під час переміщення зубів.

Одна із основних властивостей цих супереластичних дуг – створення дуже малих сил для певного стандартного ступеня деформації. З практичної точки зору, вони можуть генерувати сили потрібної величини в ділянці відносно невеликих однокореневих зубів, особливо різців. Ці сили можуть бути недостатніми для переміщення чи протидії неконтрольованим рухам великих зубів, особливо молярів. Очевидно, хотілось би створити дугу, яка б могла генерувати невеликі сили при певному ступені її деформації (або активації) у фронтальній ділянці, та більші сили, які б поступово наростали в напрямку дистального кінця дуги, переважно розміщеному у трубці на молярі (мал. 2 а, b, c).

Саму тому і було розроблено дуги BioForce. Концепція їх роботи вперше була описана д-ром Міура з Японії. Його ідея полягала в наступному: якщо взяти «холодний сплав» і термічно обробити його при контрольованих умовах, жорсткість отриманої дуги буде залежати від тривалості температурної обробки. Міура представив класичний приклад, в якому найбільш дистальні ділянки дуги не нагрівали, а інші ділянки піддавали температурній обробці, тривалість якої поступово збільшувалась із наближенням до фронтальних відділів. Експериментально було доведено, що для типової дуги BioForce оптимальним є прогресуюче збільшення часового інтервалу на 15 хвилин (Рис. 3 а, b, c).

На процес генерування сил дугою впливають різні фактори: поперечний переріз дуги, відстань між брекетами (або довжина пліч важіля), положення сусідніх зубів один відносно одного. Давайте стандартизуємо геометрію зубної дуги та припустимо, що ми використовуємо помірно жорстку дугу, наприклад 0.016 х 0.022”. Оскільки дуга BioForce здатна генерувати вищеописані сили, стандартна її активація на 1 мм створює силу величиною близько 28 г в ділянці різців, близько 55 г в ділянці ікол/перших премолярів та близько 85 г в ділянці перших та других молярів.

Для здійснення більшості видів переміщення різців необхідна сила величиною менше 30 г (або близько 1 унції). З іншої сторони, ці параметри можна інтерпретувати так, що в задньому сегменті дуга BioForce створює якірну фіксацію величиною 100 г, яка здатна протидіяти більшості переміщень молярів. Важко створити силову систему, яка була б біологічно кращою від цієї! Звичайно, окрім складу та властивостей матеріалу дуги, є також інші фактори, які впливають на переміщення зубів, однак саме дуга є дуже важливим компонентом цієї комплексної формули (Рис. 4).

Давайте розглянемо кілька клінічних ситуацій, або етапів лікування, де дуга BioForce може бути особливо корисною. Загалом більшість лікарів починають лікування із встановлення гнучкої круглої дуги невеликого діаметру, наприклад, 0,014” Sentalloy. При використанні самолігатурних брекетів, зокрема, InOvation® R, ця дуга переважно здатна забезпечити необхідні мікрорухи зубів.

Неправильно розташовані зуби почнуть переміщуватись у правильне положення. Однак ці рухи будуть обмежуватись здатністю дуги генерувати неперервні сили, необхідні для запуску біологічної відповіді та ремоделювання кісткової альвеоли. В подібний ситуаціях лікар має кілька тактичних варіантів. Він може або збільшити розмір супереластичної дуги, або змінити матеріал, з якого виготовлена дуга. Наприклад, якщо необхідно змінити форму зубної дуги або поглибити криву Шпеє, використання дуги BioForce може бути оптимальним варіантом (Рис. 5).

Ще одна типова ситуація для застосування дуг BioForce – пізня стадія лікування, коли ми вже протягом тривалого часу намагаємось здійснити певний лікувальний крок або процедуру. Це, наприклад, стосується випадків, коли не створена оптимальна оклюзія в дистальних відділах, повністю не виправлена ротація зубів, або відкриття прикусу, у зв’язку із сильною мускулатурою, триває занадто довго. Саме в таких ситуаціях є покази до використання дуг BioForce, які створять бажану оклюзію та мінімізують негативний вплив застосованих силових механізмів.

Деякі лікарі використовують дуги BioForce на ранніх етапах лікування у тих ситуаціях, де необхідно створити значний торк на передніх зубах. В таких випадках можна починати з відносно великої дуги BioForce, наприклад, 0,018 х 0,025”, не боячись при цьому викликати значну резорбцію кореня (Рис. 6).

Трішки менш поширеним (можливо цей підхід здається дещо незвичним, але його все ж варто згадати) є встановлення дуги BioForce середнього розміру, наприклад, 0,018 х 0,018” або 0,016 х 0,022”, на самому початку лікування у випадках відносно незначних аномалій, та використання її протягом кількох місяців. В кількох таких випадках, за умови правильного позиціювання брекетів, ми спостерігали повну корекцію аномалії, яка була близька до тієї точки, де не потрібно застосовувати додаткові дуги та додаткове лікування. (Рис. 7)

Підсумовуючи вищенаведене, можна стверджувати, що дуги BioForce мають унікальну властивість генерувати надзвичайно точні та біологічно коректні сили, які забезпечують оптимальне переміщення зубів у різних ділянках зубного ряду.

У поєднанні з інтерактивними самолігатурними брекетами (зокрема, InOvation R та їх керамічним аналогом In-Ovation C), ці дуги здатні постійно забезпечувати чудові результати лікування, не викликаючи при цьому побічних ефектів, які часто мають місце при застосуванні дуг з інших матеріалів. BioForce – це високотехнологічний продукт, який здатен забезпечувати неперевершені клінічні результати. (Рис. 8 та лого BioForce).

*Дуги BioForce виробляються та розповсюджуються Компанією DENTSPLY GAC International

Д-р Младен Куфтінєц, доктор стоматології, DMD, ScD

Протягом всієї своєї кар’єри д-р Младен Куфтінєц позиціонував себе як ортодонт, терапевт та науковець. Доктор Куфтінєц закінчив медичний університет у колишній федеративній республіці Югославії, а сертифікат ортодонта та ступінь DMD отримав у Гарвардському університеті. Він також має ступінь доктора наук з харчової біохімії у Масачусетському технологічному інституті. Д-р Куфтінєц обіймав посади завідуючого кафедри ортодонтії Університету Нью-Йорка з 1990 до 1997 року, директора післядипломної навчальної програми з ортодонтії в Університеті Нью-Йорка до 2000 року, а з цього часу – директора міжнародної ортодонтичної програми Університету Нью-Йорка. Будучи автором понад 200 публікацій, д-р Куфтінєц зробив також вклад у написання ряду книжок, в тому числі нещодавно опублікованої «Excellence and Efficience of Interactive Self-Ligation» («Неперевершеність та ефективністю інтерактивних самолігатурних систем»).