Самолігатурні брекети – майбутнє ортодонтії | Orto-Line
2022

04.10.2018

Самолігатурні брекети – майбутнє ортодонтії

Д-р Джеррі Р. Кларк
Д-р Джеррі Р. Кларк

Д-р Джеррі Р. Кларк, DDS, MS Головний виконавчий директор Orthodontic Management Group Ортодонт Jerry Clark Orthodontics, член Американської асоціації ортодонтів, член Стоматологічної асоціації Південної Кароліни

Доктор Джеррі Кларк народився і виховувався у Філадельфії, штат Пенсільванія. Отримав диплом стомато­лога на базі Університету Північної Кароліни. Служив два роки у Військово­Морському флоті і протягом двох років працював стоматологом загальної прак­тики. Після цього він навчався в Універ­ситеті Сент-Луїса, де отримав ступінь магістра з ортодонтії. Після закінчення університету Джеррі Кларк розпочав ортодонтичну практику в Грінсборо, Північна Кароліна. Має сертифікат Американської асоціації ортодонтів. Доктор Кларк також є головою Ради директорів Бентсон Кларк – консалтин­гової фірми, що забезпечує ортодонтів стратегічним бізнес-плануванням: оцін­ка ортодонтичної практики, фінансові послуги.

Він є дуже популярним лектором у всіх аспектах, що стосуються менеджменту ортодонтичної практики і її рентабель­ності. Джеррі Кларк проводив лекції у Сполучених Штатах Америки, а також у Канаді, Європі та Австралії. Він написав численні статті, які друкувались в орто­донтичній літературі, включно з AJO-DO, журналі Клінічної Ортодонтії і багатьох інших ортодонтичних виданнях.

Джері Кларк використовує брекети In-Ovation R компанії «GAC» від 2003 року і з успіхом завершив лікування сотень ортодонтичних випадків. Доктор Кларк вважає, що самолігатурні бреке­ти, за твердженням доктора Вільяма Профіта, колишнього директора орто­донтичного відділення Університету північної Кароліни, є «майбутнім орто­донтії». Ця стаття написана для того,щоб полегшити практикуючому орто­донту розуміння системи самолігатур­них брекетів. З цією метою д-р Кларк вибрав In-Ovation R як єдині брекети для своєї практики.

Якщо те, про що говорив доктор Профіт, правильно, і самолігатурна тех­ніка – це майбутнє ортодонтії, а я вва­жаю, що це саме так, то я ще більше переконаний у тому, що брекети In-Ovation R – це самолігатурні брекети майбутнього. Використовуючи брекети In-Ovation R понад два з половиною роки і закінчивши лікування сотень випадків, я дійсно вважаю, що ці бреке­ти дозволять мені забезпечити опти­мальне лікування моїм пацієнтам. Я рекомендую всім своїм колегам спробу­вати самолігатурну систему. Я також упевнений, що як тільки ви випробуєте їх в своїй практиці, ви дійдете такого ж висновку, як і я: брекети In-Ovation R є найкращими з тих, що пропонуються сьогодні на ринку.

«Самолігатурні брекети – майбутнє ортодонтії»

Ці слова були сказані доктором Біллом Профітом, колишнім директо­ром Відділення ортодонтії Університету Північної Кароліни. Досить сміливетвердження, але я повинен сказати, що повністю з ним згоден. Доктор Роберт Кейм, редактор журналу «Клінічна Ортодонтія», стверджує, що майбутнє ортодонтії буде сфокусоване в трьох основних ділянках: тривимірна діа­гностика, яка замінить двомірну цефа­лометрію, самолігатурні брекети і мікроімплантати як якірне кріплення. Протягом багатьох років базовий дизайн ортодонтичного брекета розви­вався від перших брекетів доктора Едварда Енгля до брекетів з подвійни­ми крилами; від них – до брекетів ізвбудованими торком і ангуляцією, роз­роблених доктором Ларрі Ендрюсом, і до теперішніх самолігатурних брекетів з вбудованими торком і ангуляцією.

Чи існують наукові докази?

На жаль, в даний момент існує дуже мало наукових доказів, які підтверджу­ють думки прихильників використання самолігатурних брекетів. Я хотів би активно підштовхнути наукове орто­донтичне співтовариство до проведен­ня серйозних досліджень з метою під­твердження або спростування ефек­тивності самолігатурних систем. Достовірні наукові дослідження можуть продовжуватись протягом років для отримання точних і обґрунто­ваних результатів. Проте, я вважаю, що ортодонти, які не випробують самолі­гатурні брекети самостійно, упустять для себе один з найбільших проривів у дизайні ортодонтичного брекета і, на мою думку, не обов’язково точно знати, як птахи літають, аби усвідомити факт, що вони здатні це робити. Щодня я можу дивитися і захоплюватися кра­сою і витонченістю їх польоту. Сьогодні, коли менш, ніж 10% ортодонтів вико­ристовують самолігатурні брекети, стає зрозумілим, що багато хто з моїх колег не хоче зробити цей крок вперед в ефективному лікуванні наших орто­донтичних випадків. Як практикуючий ортодонт, я можу використовувати власний досвід роботи з самолігатур­ними системами, щоб дійти висновку про ефективність даних брекетів. Це саме та причина, яка спонукала мене до написання цієї статті, щоб переконати кожного ортодонта скористатися пере­вагами того, що я вважаю новітнім і останнім досягненням в дизайні орто­донтичних брекетів – а саме, самоліга­турними системами.

Яка ж історія самолігатурних брекетів?

Це може бути для вас сюрпризом, але самолігатурні брекети – це не новий винахід в ортодонтії. В середині 30-х років минулого століття пристосування Рассела стало першою відомою спробою зменшити час встановлення дуг і збіль­шити клінічну ефективність. Ось деякі з ранніх самолігатурних брекетів – Ormco Edgelok (1972), Forestadent Mobil-Lock (1980) і «A» Company’s Activa (1986). Ці зусилля, спрямовані на розвиток самолі­гатурних ортодонтичних брекетів, були викликані бажанням створити брекет, який буде ефективнішим, тобто буде результативніше переміщувати зуби. Крім того, цей брекет повинен створити переваги для наших пацієнтів: швидше лікування, менший дискомфорт при переміщенні зубів, необхідність рідших візитів і зміни дуг з одночасним забез­печенням якісних результатів лікування.

Самолігатурні брекети, які доступні сьогодні

У даний момент практикуючі ортодон­ти мають не дуже великий вибір, якщо вони хочуть спробувати якісь з самоліга­турних брекетів. Брекети SPEED («Strite Industries», Канада) існують на ринку найдовше і мають невелике, але віддане коло прихильників. Можливо, найпопу­лярніші у використанні самолігатурні брекети сьогодні – це брекети Damon («Ormco»), розроблені і рекламовані доктором Дуайтом Деймоном. Д-р Дуайт є висококваліфікованим і обдарованим клініцистом, і представляє в своїх лекці­ях одні з найкращих результатів лікуван­ня з тих, які я будь-коли бачив. «Unitek» розробив брекети Smart Clip як конку­рентні на самолігатурному ринку. Брекети Time («American Orthodontics») – це ще одні доступні для нас самоліга­турні брекети. Нещодавно «Class One orthodontics» вийшов на самолігатурну арену зі своїми брекетами Carriere SLB. «GAC» виготовив брекети In-Ovation R, і це саме ті брекети, які я тепер викорис­товую у своїй практиці.

Чому я використовую In-Ovation R?

Я спробував багато самолігатурних брекетів і виявив, що In-Ovation R дають ті переваги, які я шукав. У таблиці 1 перераховані властивості, яких, я вва­жаю, мої колеги шукають в дизайні бре­кета і які хотіли б використовувати в своїй практиці. В таблиці 2 вказано ряд причин, чому мені подобаються In-OvationR і чому саме ці брекети є моїм вибором №1 серед інших.

Мабуть, розробники з компанії «GAC», уважно вислухавши побажанняпрактикуючих ортодонтів, відтворили їх у бездоганному дизайні самоліга­турних брекетів In-Ovation R. Брекети випускаються з .018 і .022 пазом, доступні з різними прописами торку і ангуляції, in-out є настільки малим, що немає потреби у вигинанні дуг, необ­хідному для ефективного завершення лікування вашого випадку. В моїй практиці брекети In-Ovation R довели свою абсолютну надійність після успішного встановлення близько 10 тисяч брекетів і лише 1 поломки кліп­си. Ці брекети також дозволяють мені зустрічатися з пацієнтами рідше під час періоду лікування (8-12 тижнів між прийомами). 

Результат використання брекетів In-Ovation R
Результат використання брекетів In-Ovation R

Я виявив, що для ефективного лікування потрібно мен­ше змінювати дуги, хоч цей факт нау­ково не доведений, проте я знаю, що ми лікуємо пацієнтів набагато швидше, ніж традиційними брекетами. При меншій кількості заміни дуг, з вико­ристанням термоактивних дуг і завдя­ки можливості переміщення зубів з меншим тертям, я спостерігаю швид­ший прогрес у лікуванні з меншим дис­комфортом для пацієнта.

З точки зору бізнесу, ця брекет систе­ма дозволяє економити – візити пацієн­та стають короткотривалими, зменшуєть­ся кількість заміни дуг, і вивільняється основний час, який може бути викорис­таний для іншого пацієнта, що, в свою чергу, підвищує прибутковість нашої практики. Суть в тому, що зараз я можу приймати більше пацієнтів за менший час. Чим продуктивнішою і вигіднішою буде кожна година моєї роботи, тим рен­табельнішою буде моя практика. Зви­чайно, In-Ovation R і всі самолігатурні брекети коштують дорожче, ніж звичай­ні брекети, але вони й повинні бути таки­ми, оскільки є дорогими у виробництві. Тим не менше, економія часу дозволить Вам бути продуктивнішими, а, отже, і успішнішими. Таким чином, невеликі додаткові витрати на ці брекети є не що інше, як виправданий потенціал продук­тивності. Я б ніколи не використовував продукт, який би міг негативно вплинути на якість догляду за пацієнтами і на мої результати лікування, яких я можу досяг­ти. Я твердо переконаний, що брекети In-Ovation R відкривають надзвичайні переваги і вигоди не лише для нашої практики та моїх співробітників, а найго­ловніше, для моїх пацієнтів. У таблицях 3, 4, 5 наведено лише декілька переваг використання самолігатурних брекетів.

Результат використання брекетів In-Ovation R
Результат використання брекетів In-Ovation R

Що робить In-Ovation R відмінними від інших брекетів?

Те, що дійсно виділяє In-Ovation R серед інших самолігатурних брекетів, це унікальний і запатентований дизайн кліпси з її активними/пасивними влас­тивостями (мал. 1). Пасивні властивос­ті кліпси дозволяють круглим дугам виявляти свої унікальні біомеханічні властивості та гнучкість, ефективно здійснювати ротацію та вирівнювати зуби. Активні властивості пружної кліп­си передбачені під час застосування квадратних дуг, які дозволяють активно розташовуватися в пазі брекета і ефек­тивно переміщувати зуби, і контролю­вати торк. Вважаю, що ці характеристи­ки брекета забезпечують ефективний рух зубів зі збереженням повного контролю всіх зубів у трьох площинах.

Клінічні аспекти

Я хочу продемонструвати один випа­док, лікований за допомогою системи In-Ovation R, яка забезпечила чудовий результат. Цей випадок був дуже важ­ким, і я думаю, що мені вдалося досяг­ти кращих результатів за досить корот­кий термін, з меншою кількістю відвід­увань і з меншим дискомфортом, засто­совуючи саме In-Ovation R, а не тради­ційні брекет-системи.

Пацієнтка, 12 років і 6 місяців, пато­логія класу II, підклас I з незначним від­критим прикусом з правої сторони, зуб 4 відсутній, наявний анкілозований молочний моляр; зуб 7 має великий лінгвальний горб, верхні різці в протру­зіїізміщенацентральналінія. Лікування від початку до кінця становить менше 2 років і, як ви помітили (мал. 2), маємо: зменшений виступаючий лінгвальний горб зуба 7, видалено молочний моляр, закрито проміжок, відкориговано змі­щену центральну лінію, закрито відкри­тий прикус, в результаті отримали кра­сиву посмішку і досягли прекрасної оклюзії.

Нарешті!

Якщо те, що говорив д-р Профіт правда, і самолігатурні брекети є май­бутнім ортодонтії (а я вірю, що саме так і буде), тому навіть більше, ніж переконаний, що брекети In-Ovation R є самолігатурними брекетами майбут­нього.

Після використання цих брекетів протягом 2,5 років і завершення сотень випадків лікування, я вірю, що вони дозволяють мені забезпечувати найкраще лікування моїх пацієнтів. Я закликаю всіх моїх колег спробувати брекети In-Ovation R. Я відчуваю, що ви теж дійдете такого самого висно­вку, як і я: брекети In-Ovation R є най­кращими самолігатурними брекетами серед усіх, які пропонує ринок сьо­годні.